Deja un comentario

Bases de Inmersiones XIII: Cuestiones domésticas

BASES INMERSIONES 2020_v5_Página_1INMERSIONES 2020 BILTZARRA: ETXEKO KONTUAK
Inmersiones Euskal Autonomia Erkidego, Iparralde eta Nafarroako artista berrien biltzar bat da, 2008. urtetik Vitoria-Gasteizen egiten dena, azaroko azken egunetan edo/eta abendu hasieran. Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den ezaugarri hauetako topaketa bakarra da, eta helburu nagusia du gure inguruneko artistak bistarazi eta elkar ezagutzea.

Aurten, hauxe izango dugu goiburua: Etxeko kontuak.

Covid-19 agertu denetik, gure gizarteak iraultza bat bizi du espazioak bizitzeko moduan, galtzerdi bat barnetik kanpora alderantzikatu egin izan balitz bezala. Pribatuak eta etxekoak diren espazioak sareen bidez hedatu eta erakutsi dira eta, aldiz, eremu publikoa hustu egin da konfinamendua dela eta: barnealdea eta kanpoaldea erlatiboak dira orain. Aldatu egin ote du ordena (edo desordena) berri honek botere harremanak gune horietan?

PARTE HARTZEKO MODALITATEAK
Kultura, gizarte eta arte-eragileei zuzentzen zaie (sortzaileak, ikertzaileak,bitartekariak, aktibistak…), Euskal Autonomia Erkidegoan, Iparralden edo Nafarroan bizi, ikasi edo lan egiten dutenei eta, aldi berean, “Inmersiones 2020” osatzen duten atal batean edo askotan parte hartu nahi dutenei, proposatutako gaiari lotutako proposamenak aurkeztuz: “Etxeko kontuak”.

A. Biltzarra
B. Ekintza artea
C. Errezeta lehiaketa

A) BILTZARRA
Arte garaikideari buruzko ponentziak aurkezteko deialdia. Ponentziek proposatutako gaiarekin lotura izan behar dute, eta Euskal Autonomia Erkidegoko, Iparraldeko zein Nafarroako ikusizko arteen arlotik datozen norberaren edo besteren proiektu artistikoei buruzkoak izan, formatua eta generoa edozein dela ere (eskultura, pintura, argazkilaritza, instalazioa, bideoa, ekintza artea, eta abar), eta aurkezpenerako gehienezko denbora 15 minutu izango da.
Aukeratutako sortzaileek konpromisoa hartuko dute 2020ko azaroaren 28an Gasteizen beren proiektuen aurkezpen publiko bat egiteko, eta streaming bidez zabalduko da. Antolakuntzak 300 €-ko diru kopurua ordainduko du prestaketa eta aurkezpen ahalegin horrengatik (zergak barne).
Bidali beheko dokumentazio zehatza posta elektronikoz, mezuaren gaian “Biltzarra” jarriz: asociacioninmersiones@gmail.com helbidera.
1. Proposatutako ponentziaren laburpena (gehienez ere bi orrialde, Word formatuan).
2. Zure motibazioa eta proposatutako gaiarekin zure ikerlanak edo artelanak duen erlazioa azaltzen duen testu bat, tartean sartuz aurkeztuko duzun ponentziaren laburpen bat (gehienez ere bi orrialde Word formatuan).
3. Artistaren lanaren txosten bat (gehienez ere bost orrialde PDF formatuan), tartean sartuz curriculum labur bat.
4. Datu pertsonalak: izen osoa, biltzarreko komunikazioetan agertzea nahi duzun izena (desberdina edo goitizen bat izango balitz), telefono zenbakia eta posta elektronikoa.

b) Ekintza artea
Euskal Autonomia Erkidego, Iparralde eta Nafarroako artisten performance proposamen deialdia. Guk “ekintza artea” deitzen diogu artista batek toki eta une jakin batean bere gorputzaz parte hartu behar duen artelan bati; beraz, beharrezkoa da gorputzez bertan egotea, hori izango baita adierazpenerako eta obra garatzeko bitarteko nagusia.
Proposamenak Inmersiones 2020ren iraunaldian egingo dira: azaroaren 23tik 29ra. Ekintza bakoitza egiteko denbora 15 minutu izango da gehienez. Artistak artelana sortzeko eta eszenaratzeko behar den informazioa emateko konpromisoa hartuko du. Ekintza grabatua izango da biltzarraren egunean, eta streaming bidez zabaldu ahal izango da. Horren truke, artistak 300 € jasoko ditu (zergak barne).
Bidali beheko dokumentazio zehatza posta elektronikoz, mezuaren gaian “Ekintza artea” jarriz: asociacioninmersiones@gmail.com helbidera.

1. Proposatutako ekintza deskribatu eta zehazten duen testua (beharrizanak eta helburuak barne), artistaren motibazioa eta performanceak proposatutako gaiarekin duen erlazioa (bi orrialde gehienez, Word formatuan). Ekintza egiteko beharrezko ekipamendua adierazi behar da, eta hartaz antolakuntza arduratuko da, ahal duen neurrian (gehienez ere bi orrialde, Word formatuan).

2. Artistaren lanaren txosten bat (gehienez ere bost orrialde, PDF formatuan), tartean sartuz curriculum labur bat. Estekak edo kanpoko estekak jar daitezke.

3. Datu pertsonalak: izen osoa, biltzarreko komunikazioetan agertzea nahi duzun izena (desberdina edo goitizen bat izango balitz), telefono zenbakia eta posta elektronikoa.

d) Etxe eremuan, eremutik, eremurako edo eremuarekin egiteko “errezeta” lehiaketa
Lehiaketan parte hartzeko, nahikoa da sare sozialetan “errezeta” bat argitaratzea (facebook, twitter, instagram, pinterest, flickr, etab.) izenburuan ondorengo traolak jarriz: #cuestionesdomesticas #espaciodoméstico #inmersiones2020.Aldi berean, bidali irudi hori (gehienez 5MB) argazkiaren estekarekin edo URL helbidearekin batera posta elektronikoko helbide honetara: asociacioninmersiones@gmail.com. Adierazi mezuaren gaian “Inmersiones 2020ko errezeta lehiaketa”. Nahi beste errezetarekin parte har daiteke.
Antolakuntzak lehiaketari buruzko epaia jakinarazi ondoren, pertsona irabazleak errezeta eman behar du kalitate onenaz, Inmersiones 2020ko katalogoan sartzeko.
Lehiaketak 300 €-ko sari bakarra eskainiko dio irabazleari.

BALDINTZA OROKORRAK, BIDALTZEKO EPEAK, EPAIMAHAIAREN ERABAKIA
Nahitaezkoa den dokumentazio zehatza urriaren 12tik azaroaren 1era bidaliko da asociacioninmersiones@gmail.com posta elektronikoko helbidera. Parte-hartzaileek, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoarekin, Nafarroarekin edo Iparraldearekin duten lotura egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia digital bana bidaliko dute (NAN, erroldatze agiria edo ikasle txartela). Emandako dokumentazioaren guztizko pisua ez da izango inolaz ere 15 MB baino handiagoa.
Atal guztietako proposamenak bidaltzeko epea 2020ko azaroaren 1eko gauerdian bukatuko da.
Inmersioneseko talde eragileak askotariko modalitateetan aurkeztutako proiektuen artean egingo du aukeraketa. Epaimahaiaren erabakia 2020ko azaroaren 4an argitaratuko da Inmersionesen blogean (www. inmersionesgasteiz.wordpress.com) eta sare sozialetan. Halaber, erabakia aukeratutako pertsonei jakinaraziko zaie posta elektronikoz.
Askotariko lanen ordainsari edo saritarako adierazi diren zenbatekoetan dagozkion zergak sartzen dira. Betiere, legez ezarritako zerga atxikipena aplikatuko zaie. Antolakuntzak, era horretan, eskubidea eskuratuko du Inmersiones 2020ko askotariko aplikazio grafikoetan (katalogoa, webgunea, liburua, RSS) irudiak eta testuak erabiltzeko. Inolaz ere ez dira erabiliko beste helburu batzuetarako.

HARREMANETARAKO
Oinarriei edo “Inmersiones 2020” buruzko edozein kontsulta edo argibide:
• asociacioninmersiones@gmail.com
Inmersionesi buruzko informazio guztia hemen duzu eskueran:
• wvww.inmersionesgasteiz.wordpress.com


CONGRESO INMERSIONES 2020: CUESTIONES DOMÉSTICAS
Inmersiones es un congreso de artistas emergentes de la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra que se celebra desde el año 2008 en Vitoria-Gasteiz durante los últimos días de noviembre y/o primeros de diciembre. Es el único encuentro de estas características que se desarrolla actualmente en el País Vasco y su objetivo principal es la visibilidad y el conocimiento mutuo entre los artistas.
Este año trabajaremos sobre el lema: Cuestiones domésticas.
Desde la aparición del Covid-19 nuestra sociedad está viviendo una revolución en la forma de vivir los espacios como si fuera un calcetín al que se ha dado la vuelta. Los espacios privados y domésticos se expanden y se muestran por las redes, mientras el espacio público se vacía por el confinamiento, el adentro y el afuera son ahora relativos. ¿Ha cambiado este nuevo orden (o desorden) el modo de entender las relaciones de poder en tales espacios?

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Dirigida a agentes culturales, sociales y artísticos (creadorxs, investigadorxs, mediadorxs, activistas…) que vivan, estudien o trabajen en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde o Navarra y que quieran participar en uno o varios de los apartados que conforman “Inmersiones 2020” presentando propuestas que guarden relación con el tema propuesto: “Cuestiones domésticas”.
A. Congreso.
B. Arte de acción.
C. Concurso de recetas


A) CONGRESO
Convocatoria para la presentación de ponencias sobre arte contemporáneo. Se aceptarán ponencias sobre proyectos artísticos propios o ajenos relacionados con el tema propuesto y que provengan del ámbito de las artes visuales en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra, cualquiera que sea su formato y su género (escultura, pintura, fotografía, instalación, video, arte de acción, etc.), con un tiempo máximo de presentación de 15 minutos.
Los agentes seleccionados se comprometen a realizar una presentación pública de sus proyectos el día 28 de noviembre en Gasteiz, que será transmitida por streaming. Este esfuerzo de preparación y presentación será remunerado por la organización con la cantidad de 300 € (impuestos incluidos). Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Congreso Inmersiones 2020”:
1. Resumen de la ponencia propuesta (máximo dos páginas, formato Word).
2. Un texto explicando la motivación y la relación del trabajo artístico o de investigación con el tema propuesto incluyendo un resumen de la ponencia que se presentará (máximo dos páginas en formato Word).
3. Un dosier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) incluyendo un breve currículo.
4. Datos personales: nombre completo, nombre con el que quiere aparecer en las comunicaciones del congreso (si fuera diferente o tuviera un alias), teléfono y correo electrónico.

B) ARTE DE ACCIÓN
Convocatoria de propuestas performáticas de artistas la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra. Entendemos por “arte de acción” cualquier trabajo artístico que exija la intervención del artista con su propio cuerpo, en un momento y lugar determinado, de modo que es necesaria su presencia física, ya que es el medio principal de expresión y desarrollo de la obra.
Las propuestas tendrán lugar durante la celebración de Inmersiones 2020 (del 23 al 29 de noviembre). El tiempo máximo de desarrollo de cada acción será de 15 minutos. El/la artista se compromete a facilitar la información necesaria para la producción y puesta en escena de la obra. La acción será grabada y podría ser transmitida por streaming el día del congreso. Por todo ello recibirá 300€ (impuestos incluidos).
Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Arte de Acción Inmersiones 2020”:

CONGRESO INMERSIONES 2020: CUESTIONES DOMÉSTICAS
Inmersiones es un congreso de artistas emergentes de la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra que se celebra desde el año 2008 en Vitoria-Gasteiz durante los últimos días de noviembre y/o primeros de diciembre. Es el único encuentro de estas características que se desarrolla actualmente en el País Vasco y su objetivo principal es la visibilidad y el conocimiento mutuo entre los artistas.
Este año trabajaremos sobre el lema: Cuestiones domésticas.
Desde la aparición del Covid-19 nuestra sociedad está viviendo una revolución en la forma de vivir los espacios como si fuera un calcetín al que se ha dado la vuelta. Los espacios privados y domésticos se expanden y se muestran por las redes, mientras el espacio público se vacía por el confinamiento, el adentro y el afuera son ahora relativos. ¿Ha cambiado este nuevo orden (o desorden) el modo de entender las relaciones de poder en tales espacios?

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Dirigida a agentes culturales, sociales y artísticos (creadorxs, investigadorxs, mediadorxs, activistas…) que vivan, estudien o trabajen en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde o Navarra y que quieran participar en uno o varios de los apartados que conforman “Inmersiones 2020” presentando propuestas que guarden relación con el tema propuesto: “Cuestiones domésticas”.
A. Congreso.
B. Arte de acción.
C. Concurso de recetas


A) CONGRESO
Convocatoria para la presentación de ponencias sobre arte contemporáneo. Se aceptarán ponencias sobre proyectos artísticos propios o ajenos relacionados con el tema propuesto y que provengan del ámbito de las artes visuales en la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra, cualquiera que sea su formato y su género (escultura, pintura, fotografía, instalación, video, arte de acción, etc.), con un tiempo máximo de presentación de 15 minutos.
Los agentes seleccionados se comprometen a realizar una presentación pública de sus proyectos el día 28 de noviembre en Gasteiz, que será transmitida por streaming. Este esfuerzo de preparación y presentación será remunerado por la organización con la cantidad de 300 € (impuestos incluidos). Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Congreso Inmersiones 2020”:
1. Resumen de la ponencia propuesta (máximo dos páginas, formato Word).
2. Un texto explicando la motivación y la relación del trabajo artístico o de investigación con el tema propuesto incluyendo un resumen de la ponencia que se presentará (máximo dos páginas en formato Word).
3. Un dosier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) incluyendo un breve currículo.
4. Datos personales: nombre completo, nombre con el que quiere aparecer en las comunicaciones del congreso (si fuera diferente o tuviera un alias), teléfono y correo electrónico.

B) ARTE DE ACCIÓN
Convocatoria de propuestas performáticas de artistas la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde y Navarra. Entendemos por “arte de acción” cualquier trabajo artístico que exija la intervención del artista con su propio cuerpo, en un momento y lugar determinado, de modo que es necesaria su presencia física, ya que es el medio principal de expresión y desarrollo de la obra.
Las propuestas tendrán lugar durante la celebración de Inmersiones 2020 (del 23 al 29 de noviembre). El tiempo máximo de desarrollo de cada acción será de 15 minutos. El/la artista se compromete a facilitar la información necesaria para la producción y puesta en escena de la obra. La acción será grabada y podría ser transmitida por streaming el día del congreso. Por todo ello recibirá 300€ (impuestos incluidos).
Enviar al correo electrónico asociacioninmersiones@gmail.com la siguiente documentación específica, señalando en el asunto del mensaje “Arte de Acción Inmersiones 2020”:

1. Un texto describiendo y detallando la acción propuesta (necesidades y objetivos, incluidos), la motivación del artista y la relación de su performance con el tema propuesto (máximo dos páginas. Formato Word). Es necesario indicar el equipamiento necesario para realizar la acción que correrá en la medida de lo posible por cuenta de la organización. (Máximo dos páginas, formato Word).
2. Un dossier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) que incluya un breve currículo. Se pueden incluir links o enlaces externos. 3.Datos personales: nombre completo, nombre con el que quiere aparecer en las comunicaciones del congreso (si fuera diferente o tuviera un alias), teléfono y correo electrónico.

D) CONCURSO DE “RECETAS” PARA/DE/POR/EN/CON/SIN/DESDE… EL ESPACIO DOMÉSTICO
Para participar en el concurso basta con publicar una “receta” en redes sociales (facebook, twitter, instagram, pinterest, flickr, etc.) incorporando en el título los siguientes hashtag: #cuestionesdomesticas #espaciodoméstico inmersiones2020. Simultáneamente, enviar esa misma imagen (máximo 5Mb) junto con la dirección de enlace o URL de la fotografía, a la siguiente dirección de e-mail: asociacioninmersiones@gmail.com. Señalar en el asunto del mensaje “Concurso recetas Inmersiones 2020”. Se puede participar con tantas recetas como se desee.

Una vez sea comunicado por la organización el fallo del concurso, la persona ganadora deberá proporcionar la receta en calidad óptima para su inclusión en el catálogo de Inmersiones 2020.
El concurso ofrece un único premio al ganador de 300 €.

CONDICIONES GENERALES, PLAZOS, FALLO DEL JURADO
La documentación específica requerida deberá ser enviada a la dirección de e-mail asociacioninmersiones@gmail.com entre el 12 de octubre y el 1 de noviembre. Los y las participantes deberán aportar además una copia digital del documento oficial que certifique su vinculación con el País Vasco o Navarra (DNI, certificado de empadronamiento o carné de estudiante). El tamaño total de la documentación aportada no superará en ninguno caso los 15 MB.
El plazo de envío para propuestas en los diferentes apartados finaliza a media noche del 1 de noviembre de 2020.
El grupo motor de Inmersiones hará la selección entre los proyectos presentados en las distintas modalidades. El fallo del jurado se hará público el día 4 de noviembre de 2020 en el blog de Inmersiones (www.inmersionesgasteiz.wordpress.com) y en redes sociales. Asimismo se comunicará vía e-mail a las personas seleccionadas. Los importes indicados como remuneración o premio de los diferentes trabajos incluyen sus impuestos correspondientes. En todo caso se les aplicará la retención fiscal legalmente establecida. La organización adquiere por este medio el derecho a utilizar las imágenes y los textos en los diferentes aplicativos gráficos de Inmersiones 2020 (catálogo, web, libro, RSSS). En ningún caso para otros fines.
CONTACTO
Para cualquier consulta o aclaración sobre las presentas bases o sobre “Inmersiones 2020” en:
asociacioninmersiones@gmail.com
Toda la información sobre Inmersiones disponible en:
wvww.inmersionesgasteiz.wordpress.com

 


Deja un comentario

Talleres para futuros/as artistas

¿Qué puertas tengo que tocar si quiero dedicarme al arte? ¿Cómo conseguir financiación para producir mis trabajos? ¿Qué tengo que hacer para lograr que mi obra sea visible? ¿De qué modo puedo saber si lo que hago tiene calidad? ¿Cómo documento correctamente mi trabajo? ¿En qué espacios es interesante exponer y cómo puedo acceder a ellos? ¿Me conviene o no exponer si no me pagan nada por hacerlo? ¿Cómo funcionan las galerías de arte? ¿A qué convocatorias es interesante presentarse y cómo puedo enterarme de ellas? ¿Es necesario darme de alta en autónomos si alguien me pide que le facture un trabajo?

Para responder a estas preguntas y a muchas otras –preguntas que no suelen ser respondidas en las facultades de Bellas Artes- ponemos en marcha dos talleres teórico/prácticos, independientes entre sí y de carácter gratuito que se desarrollan a lo largo de una jornada y que van dirigidos a personas jóvenes de 14 a 30 años: “Talleres para futuros artistas”.

Tres artistas de dilatada trayectoria (Iñaki Larrimbe, Nerea Lekuona y Jorge Salvador) compartirán su experiencia poniendo sobre la mesa conocimientos, consejos, trucos y coordinando al mismo tiempo una exposición colectiva realizada “in situ” por el alumnado participante que se desplegará e inaugurara al final de cada jornada.

 

Dónde: en Zas Kultur (Correría 84, Gasteiz)

Duración: 7 h. cada uno.

Horarios: Sábados 14 y 28 de diciembre, de 10.00 a 14,00 h. Y de 16:00 a 19.00 h.

Destinatarios: personas de 14 a 30 años.

Número de plazas: 15, por orden de inscripción

Precio: gratuito

Como apuntarse: enviando un correo a espaciozas@gmail.com, indicando tu nombre y apellidos, tu motivación para apuntarte al curso (un párrafo), la fecha del taller en el que te inscribes y adjuntando una imagen de una obra tuya.

 

ETORKIZUNEKO ARTISTENTZAKO TAILERRAK

 

Zein ate jo behar ditut artera dedikatu nahi badut? Nola lortu dezaket finantzaketa nire lanak ekoizteko? Zer egin behar dut nire lana ikusgai jartzeko? Nola jakin dezaket egiten dudanak kalitatea badu? Nola dokumentatu dezaket nire lana behar bezala? Zein espazioetan da interesgarria erakustea eta nola hel nahiteke beraietara? Egokia da erakustea ez badidate ezer ordaintzen? Nola funtzionatzen dute arte-galeriek? Zeintzuk dira aurkezteko deialdi interesgarriak eta nola izan dezaket beraien berri? Beharrezkoa da autonomoa izatea norbaitek lan bat fakturatzeko eskatzen badit?

Galdera hauek eta beste asko erantzuteko – Arte Ederretako fakultateetan normalean erantzuten ez diren galderak – bi tailer teoriko/praktiko jarri ditugu abian, elkarren artean independenteak, doakoak biak, egun osoan zehar garatzen dira eta 14-30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude: “Etorkizuneko artistentzako tailerrak”.

Esperientzia zabala duten hiru artistek (Iñaki Larrimbe, Nerea Lekuona eta Jorge Salvador) beraien esperientzia partekatuko dute mahai gainean ezagutzak, aholkuak eta trikimailuak jarriz. Honez gain, parte-hartzaileek “in situ” egindako erakusketa kolektiboa koordinatuko dute eta erakusketa hau tailer bakoitzaren amaieran inauguratuko da.

 

Non: Zas Kultur-en (Kalejira 84, Gasteiz)

Iraupena: 7 ordu bakoitza.

Ordutegia: abenduaren 14an eta 28an, larunbatak, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

Hartzaileak: 14-30 urte bitarteko pertsonak.

Leku kopurua: 15, izen-ematearen aginduagatik

Prezioa: doan

Nola eman izena: espaciozas@gmail.com helbidera mezu elektroniko bat bidali, bertan zure izena eta abizenak jarri, ikastaroan izena emateko zure motibazioa (paragrafo bat) eta izena eman duzun tailerreko data adierazi eta zure lan baten irudia erantsi.

TALLER_ARTISTAS_FUTURO


Deja un comentario

Programa de Inmersiones 2019 “El arte del futuro / el futuro del arte”

2019ko azaroak 28, 29 eta 30 • 28, 29 y 30 de noviembre de 2019


ERAKUSKETAK ETA HITZALDIAK • EXPOSICIONES Y CHARLAS


OSTEGUNA 28 JUEVES • 19:30 • ZAS Kultur (Corre, 84)

•“Inmersiones 2019” egunkariaren aurkezpena •  Presentación del periódico “Inmersiones 2019”

•Hitzaldia • Conferencia “Caffeina d’Europa” • Francisco Javier San Martín


OSTIRALA 29 VIERNES • 19:30 • ZAS Kultur (Corre, 84)

•Erakusketen irekiera eta sarien banaketa lehiaketaren irabazleei •Apertura de exposiciones y entrega del premio a las ganadoras del concurso

•“Etorkizuneko artea. Artearen etorkizuna” argazki lehiaketaren erakusketa •Exposición del concurso fotográfico “El arte del futuro. El futuro del arte”

•“Educacciones” erakusketa •Exposición “Educacciones”


BILTZARRA • CONGRESO

LARUNBATA 30 SÁBADO • 10:00 • Ortzai teatro (Pinto 39)

Txostenak • Ponencias

Mikel Arbiza

Alizee Armet

Juan Pablo Orduñez

Izaro Sola Gainza

Pablo Martinez Garrido

Amaia Molinet

Irati Inoriza

Camilo Torres Zorrilla

 Ekintzak • Acciones

Javier Rodríguez Pérez-Curiel

Markel Cormenzana

Ángela Milano & Koldo Arostegui Bazkari kolektiboa


•Comida colectiva • 15:00 • ZAS Kultur Solasaldia


•Tertulia • 17:00 • Zas Kultur

CARTEL PROGRAMA INMERSIONES XII_v3


Deja un comentario

Selección “Inmersiones 2019”

Seleccionados para Congreso:

Mikel Arbiza

Alizee Armet

Juan Pablo Orduñez

Izaro Sola Gainza

Pablo Martinez Garrido

Amaia Molinet

Irati Inoriza

Camilo Torres Zorrilla

Seleccionados para acciones:

Javier Rodríguez Pérez-Curiel

Markel Cormenzana

Angela Millano y Koldo Arostegui

Concurso de relatos

Susana Viñolo

Concurso de Ilustraciones:

Jorge Salvador

Paula Estevez

Concurso de fotografía:

Nerea Lekuona

El arte en el año 2117


Deja un comentario

Bases de Inmersiones 2019

SOBRE INMERSIONES
Inmersiones es un congreso de artistas emergentes del País Vasco y Navarra que se celebra desde el año 2008 en Vitoria-Gasteiz durante los últimos días de noviembre y primeros de diciembre. Es el único encuentro de estas características que se desarrolla actualmente en el País Vasco y su objetivo principal es la visibilidad y el conocimiento de los artistas de nuestro entorno.

TEMÁTICA 2019: “EL ARTE DEL FUTURO / EL FUTURO DEL ARTE”
El problema del futuro del arte o del arte del futuro se resuelve tras la observación algo paradójica, aunque inútil, de que es precisamente en el día de hoy, en el momento presente, cuando habitamos el futuro del arte de hace dos, diez o cien mil años, el futuro del arte de cualquier tiempo pasado. De lo que puede colegirse que el arte del futuro, del que nosotros solo podremos conocer una pequeñísima parte, es el que se derivará también, en alguna medida, de nuestro efímero y confuso presente, según vaya avanzando. Inmersiones 2019 quiere mostrar el actual trabajo, teórico y/o práctico, propio y/o ajeno, de los artistas de nuestro contexto desde el punto de vista de su proyección hacia el futuro.

CUÁDRUPLE CONVOCATORIA
Dirigida a agentes culturales, sociales y artísticos (creadorxs, investigadorxs, mediadorxs, activistas…) que vivan, estudien o trabajen en el País Vasco o Navarra y que quieran participar en uno o varios de los apartados que conforman “Inmersiones 2019” presentando propuestas que guarden relación con el tema propuesto: “El arte del futuro / El futuro del arte”.
• Congreso.
• Arte de acción.
• Concurso de relatos ilustrados de arte ficción.
• Concurso fotográfico “El arte del futuro / El futuro del arte”.

APARTADOS ABIERTOS A LA PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Congreso
Convocatoria para la presentación de ponencias sobre arte contemporáneo en el País Vasco. El grupo motor de Inmersiones 2019 hará una selección de artistas, colectivos, creadores, investigadoras y mediadoras que quieran tomar parte en el congreso.
Los agentes seleccionados se comprometen a realizar una presentación pública de sus proyectos a lo largo del sábado 30 de noviembre de 2019 en Gasteiz. Este esfuerzo de preparación y presentación será remunerado por la organización con la cantidad de 300 €.
Se aceptarán ponencias sobre proyectos artísticos propios o ajenos relacionados con el tema propuesto y que provengan del ámbito de las artes visuales en el País Vasco, cualquiera que sea su formato y su género (escultura, pintura, fotografía, instalación, vídeo, arte de acción, etc.), con un tiempo máximo de presentación de 15 minutos (tiempo de exposición que no se podrá sobrepasar bajo ningún concepto). Deberá enviarse un resumen de la ponencia propuesta (máximo dos páginas, formato Word) con el encabezamiento “Participación en congreso Inmersiones 2019” a la siguiente dirección de e-mail: asociacioninmersiones@gmail.com
Documentación específica a presentar:
• Un texto explicando la motivación y la relación del trabajo artístico o de investigación con el tema propuesto incluyendo un resumen de la ponencia que se presentará (máximo dos páginas en formato Word).
• En el caso de artistas, además, un dosier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) incluyendo un breve currículo.

b) Arte de acción.
El grupo motor de Inmersiones 2019 se encargará de seleccionar algunas de las propuestas performáticas que se presenten en esta edición. Entendemos por “arte de acción” cualquier trabajo artístico que exija la intervención del artista con su propio cuerpo, en un momento y lugar determinado, de modo que es necesaria su presencia física, ya que es el medio principal de expresión y desarrollo de la obra.
El tiempo máximo de desarrollo de cada acción será de 15 minutos.
Las propuestas tendrán lugar durante la celebración de Inmersiones 2019 (del 29 de noviembre al 1 de diciembre).
Para concursar en esta sección es preciso enviar una descripción detallada de la acción a realizar, sus necesidades y objetivos, a la dirección de email: asociacioninmersiones@gmail.com, con el encabezamiento “Propuesta de arte de acción para Inmersiones 2019”.
Documentación específica a presentar:
• Un texto describiendo y detallando la acción propuesta, la motivación del artista y la relación de su performance con el tema propuesto (máximo dos páginas. Formato Word).Es necesario indicar el equipamiento necesario para realizar la acción que correrá en la medida de lo posible por cuenta de la organización. (Máximo dos páginas, formato Word).
• Un dosier del trabajo del artista (máximo cinco páginas en formato PDF) que incluya un breve currículo. Se pueden incluir links o enlaces externos a vídeos.
El/la artista se compromete a facilitar la información necesaria para la producción y puesta en escena de la obra y a estar presente durante toda la jornada de Inmersiones 2019 realizando los preparativos necesarios hasta la cita con el público. Este esfuerzo de preparación y presentación será remunerado por la organización con la cantidad de 300 €.

c) Concurso de relatos ilustrados de arte ficción.
El arte ficción pertenecería a la literatura de ficción, formando parte de la literatura fantástica en general, en intersección a veces con la ciencia ficción, la narrativa de terror, la novela negra, la novela policíaca, la novela humorística y la novela de viajes y/o de aventuras. El género admite cualquier “contaminación” de otros géneros reconocidos o por reconocer. El término arte ficción es una copia o tras locación del término de origen anglosajón ciencia ficción o science fiction. Otra denominación plausible del género arte ficción podría ser la de ficción artística o ficción sobre arte. El propósito de este concurso es recabar textos ilustrados para un libro de relatos en torno al tema propuesto.
Para participar en este concurso es necesario enviar un relato ilustrado de arte ficción, a la dirección de e-mail: asociacioninmersiones@gmail.com, con el encabezamiento “Concurso de relatos ilustrados Inmersiones 2019”.
El relato tendrá una extensión máxima de 10.000 caracteres. La ilustración que acompañará necesariamente al texto deberá tener en cuenta el formato del libro que es DINA4 en vertical. Se establece una remuneración de 500 € más diez ejemplares del libro editado, por cada autor o pareja de autores de relato más ilustración que resulte seleccionada.
Documentación específica a presentar:
• Un relato de 10.000 caracteres (máximo) perteneciente al género literario y tema propuesto (formato Word). El relato deberá acompañarse de una ilustración DINA4 (formato vertical JPG, RGB, a 300 dpi de resolución).

Se convoca asimismo un concurso solo de ilustraciones para dos relatos de arte ficción ya seleccionados para este libro, los titulados “El arte en el año 2117” y “Ley del buen Arte (LBA)”. Los relatos se pueden encontrar en las siguientes direcciones o URL:
• “El arte en el año 2117”: https://trastornobipolarblog.wordpress.com/2019/06/08/el-arte-en-el-ano-2117-un-relato-de-ruben-diaz-de-corcuera/
• “Ley del buen Arte (LBA)”: https://tinyurl.com/yymjkuav
Para participar en este concurso es necesario enviar al menos una ilustración para uno de estos dos relatos o para los dos,a la dirección de e-mail: asociacioninmersiones@gmail.com, con el encabezamiento “Concurso de ilustraciones para relatos Inmersiones 2019”.
Documentación específica a presentar:
• Una imagen digital de la ilustración (DINA4 formato vertical JPG, RGB, a 300 dpi de resolución) indicando a cuál de los relatos propuestos se propone acompañar.
Se establece una remuneración de 200 € a cada una de las dos ilustraciones que resulten seleccionadas.

d) Concurso fotográfico “El arte del futuro / El futuro del arte”.
Para participar en el concurso basta con publicar en cualquiera de las redes sociales (facebook, twitter, instagram, pinterest, flickr, etc.) una fotografía que aluda al tema propuesto incorporando en el título los siguientes hashtag: #elfuturodelarte #elartedelfuturo #inmersiones2019. Simultáneamente, enviar esa misma imagen en baja resolución, más la dirección de enlace o URL de la fotografía, a la siguiente dirección de e-mail: asociacioninmersiones@gmail.com, con el encabezamiento “Concurso fotográfico Inmersiones 2019”.
Se puede participar con tantas fotografías como se desee.
Una vez sea comunicado por la organización el fallo del concurso, el ganador o ganadora deberá proporcionar la imagen enviándola a la dirección de e-mail que se indique. La fotografía tendrá entonces formato JPG y un tamaño mínimo de 21×29 cm y 300 dpi de resolución. El concurso ofrece un único premio al ganador o ganadora de 300 €.

DOCUMENTACIÓN, PLAZOS DE ENVÍO, FALLO DEL JURADO, CONDICIONES GENERALES
La documentación específica requerida deberá ser enviada en plazo a la dirección de e-mail: asociacioninmersiones@gmail.com. Los y las participantes deberán aportar además una copia digital del documento oficial que certifique su vinculación con el País Vasco o Navarra (DNI, certificado de empadronamiento o carné de estudiante). El tamaño total de la documentación aportada no superará en ninguno caso los 15 MB.
El plazo de envío para propuestas en los diferentes apartados finaliza a media noche del 31 de octubre de 2019.
El fallo del juradose hará público el día 11 de noviembre de 2019 en el blog de Inmersiones (inmersionesgasteiz.wordpress.com) y en las redes sociales. Asimismo se comunicará vía e-mail a las personas seleccionadas.
Los importes indicados como remuneración o premio de los diferentes trabajos incluyen sus impuestos correspondientes. En todo caso se les aplicará la retención fiscal legalmente establecida. La organización adquiere por este medio el derecho a utilizar las imágenes y los textos en los diferentes aplicativos gráficos de Inmersiones 2019 (catálogo, web, libro, RSSS). En ningún caso para otros fines.

CONTACTO
Para cualquier consulta o aclaración sobre las presentas bases o sobre “Inmersiones 2019” ponte en contacto con nosotras en:
• asociacioninmersiones@gmail.com
Toda la información sobre Inmersiones disponible en:
https://inmersionesgasteiz.wordpress.com/

Descarga de bases:

BASES INMERSIONES 2019_32x32_v2


Inmersiones Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroako artista berrien biltzar bat da, 2008tik egiten dena Vitoria-Gasteizen, azaroko azkenetatik abenduko lehen egunetara. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den ezaugarri hauetako topaketa bakarra da, eta helburu nagusia du gure inguruneko artistak bistarazi eta ezagutzera ematea.

2019KO GAIA: “ETORKIZUNEKO ARTEA / ARTEAREN ETORKIZUNA”
Artearen etorkizunari edo etorkizuneko arteari buruzko arazoa oharpen zertxobait paradoxiko baina alferrikako batez konpontzen da: gaur, orainaldian , ari gara bizitzen, hain zuzen, duela bi, hamar, edo ehun mila urteko artearen etorkizuna, iragandako edozein garaitako artearen etorkizuna. Hortik ondoriozta dezakegu etorkizuneko artea, guk zati oso txiki bat baizik ezagutuko ez duguna, gure orainaldi iragankor eta nahaskorretik eratorriko dela, orainaldiak aurrera egin hala.
Inmersiones 2019k etorkizunerako proiekzioaren ikuspegitik erakutsi nahi du gure testuinguruko artisten egungo lana, izan teoriko eta/edo praktikoa, izan norbanakoarena edo/eta arrotza.

DEIALDI LAUKOITZA 

Kultura, gizarte eta arte-eragileei zuzentzen zaie (sortzaileak, ikertzaileak, bitartekariak, aktibistak…), Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroan bizi, ikasi edo lan egiten dutenei eta, aldi berean, “Inmersiones 2019” osatzen duten atal batean edo askotan parte hartu nahi dutenei, proposatutako gaiari lotutako proposamenak aurkeztuz: ““Etorkizuneko artea / Artearen etorkizuna”.
• Biltzarra.
• Ekintza artea.
• Arte fikzioko kontakizun ilustratuei buruzko lehiaketa.
• “Etorkizuneko artea / Artearen etorkizuna” argazki lehiaketa.

PARTE HARTZEARI IREKITAKO ATALAK ETA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

A) Biltzarra
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako arte garaikideari buruzko ponentziak aurkezteko deialdia. Inmersiones 2019ren talde eragileak aukeratuko ditu biltzarrean parte hartu nahi duten artistak, taldeak, sortzaileak, ikertzaileak eta bitartekariak. Hautatutako eragileek beren proiektuak jendaurrean aurkeztu behar dituzte Gasteizen azaroaren 30ean eta abenduaren 1ean. Antolakuntzak 300 €-z sarituko du prestaketa eta aurkezpen ahalegin hori.
Ponentziek proposatutako gaiarekin lotura izan behar dute, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ikusizko arteen arlotik datozen norberaren edo besteren proiektu artistikoei buruzkoak izan (eskultura, pintura, argazkilaritza, instalazioa, bideoa, ekintza artea, eta abar), eta aurkezpenerako gehienezko denbora 15 minutu izango da (aurkezpen denbora ezingo da inolaz ere gainditu).
Proposatutako ponentziaren laburpen bat bidali behar da (gehienez ere bi orrialde, Word formatuan), eta bidali mezu elektroniko bat “Inmersiones 2019 biltzarren parte hartu” goiburuaz helbide honetara: asociacioninmersiones@ gmail.com.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
• Zure motibazioa eta proposatutako gaiarekin zure ikerlanak edo artelanak duen erlazioa azaltzen duen testu bat, tartean sartuz aurkeztuko duzun ponentziaren laburpen bat (gehienez ere bi orrialde Word formatuan).
• Artisten kasuan, gainera, artistaren lanaren txosten bat (gehienez ere bost orrialde PDF formatuan), tartean sartuz curriculum labur bat.

b) Ekintza artea
Inmersiones 2019ko talde eragileak aurten aurkeztuko diren performance proposamen batzuk aukeratuko ditu. Guk “ekintza artea” deitzen diogu artista batek toki eta une jakin batean bere gorputzaz parte hartu behar duen artelan bati; beraz, beharrezkoa da gorputzez bertan egotea, hori izango baita adierazpenerako eta obra garatzeko bitarteko nagusia.
Ekintza bakoitza egiteko denbora 15 minutu izango da gehienez. Proposamenak Inmersiones 2019ren iraunaldian egingo dira: azaroaren 29tik abenduaren 1era.
Atal honetan lehiatzeko, nahikoa duzu egingo duzun ekintzaren eta haren beharrizan
eta helburuen deskribapen zehatz bat bidaltzea, helbide elektroniko honetara: asociacioninmersiones@gmail.com, goiburuan “Inmersiones 2019ko ekintza arterako proposamena”.
Aurkeztu beharreko dokumentazio zehatza:
• Zure motibazioa eta proposatutako gaiarekin zure ikerlanak edo artelanak duen erlazioa azaltzen duen testu bat, tartean sartuz aurkeztuko duzun ponentziaren laburpen bat (gehienez ere bi orrialde Word formatuan).
• Artisten kasuan, gainera, artistaren lanaren txosten bat (gehienez ere bost orrialde PDF formatuan), tartean sartuz curriculum labur bat. Artistak konpromisoa hartuko du ekintza sortu eta eskenaratzeko behar informazioa emateko eta, jendaurreko zita izan arte, Inmersiones 2019ko egun osoan beharrezko lan guztiak prestatzen hor egoteko. Antolakuntzak 300 €-z sarituko du prestaketa eta aurkezpen ahalegin hori.

c) Arte fikziozko kontakizun ilustratuei buruzko lehiaketa
Arte fikzioa fikziozko literaturako partaide izango litzateke eta, oro har, fantasiazko literaturako zati da, batzuetan zientzia fikzio, terrorezko narrazio, eleberri beltz, polizia eleberri, umorezko eleberri eta bidaien edo/eta abenturen eleberriarekin gurutzatuz. Genero honek ezagunak edo ezezagunak diren beste generoen edozein “kutsadura” onartzen du. “Arte fikzioa” zientzia fikzioa edo science fiction jatorri anglosaxoiko izenaren kopia edo kalkoa da. Arte fikzioa generoaren beste izendapen bat fikzio artistikoa edo arte bidezko fikzioa izan daiteke. Arte fikzioa, beraz, esan daiteke beste arte mundu batzuen proiekzio edo irudimenera bideratzen den narrazio genero bat dela. Literatura genero honetako kontakizunetan, gertaerak edo ekintzak ez dira benetakoak, baina bai egiantzekoak edo gerta daitezkeenak. Kontakizun horien egiantzekotasunerako oinarria estetika, filosofia, psikologia eta arteen teoria arloak izango lirateke, baina baita zientzia eta teknologia garapenaren bektoreak ere (fisika erlatibista eta kuantikoa, elektronika, konputazioa, irrati-telekomunikazioak, sare telematikoak, nanoteknologia, bioteknologia, medikuntza, genetika, robotika, bionika, etab.), eta aurreikus dezakegu horrek artearen paradigmetan askotariko ondorioak ekar ditzakeela (paradigmak iraungitzea edo/eta berriak sortzea). Arte fikzioko ekintzek edo argumentuek aukera sorta zabal bat landu dezakete: denboran zehar egindako bidaiak, izarretako bidaiak, utopia edo/eta distopia estetikoak, hondamendiek (adibidez, baliabideak agortzeak) arteari eta artistei ekar diezazkieketen ondorioak, teknologia oztopagarrien agerpena, roboten eta adimen artifizialen artea, gizateria zibilizazio estralurtarrekin topatzea, etab. Lehiaketa honen helburua da proposatutako gaiaren inguruko kontakizunen liburu baterako testu ilustratuak biltzea. Lehiaketan parte hartzeko, nahikoa duzu arte fikziozko kontakizun ilustratu bat bidaltzea asociacioninmersiones@gmail.com helbidera, goiburuan “Inmersiones 2019ko kontakizun ilustratuen lehiaketa”. Kontakizunak 10.000 karaktere inguru izango ditu luzeraz. Testuak aldean izan behar duen ilustrazioak kontuan hartu behar du A5 liburu  formatua: 148 mm zabal eta 210 mm luze, eta bertikal jarrita. Ordainsaria 500 € eta argitaratuko den liburuaren hamar ale izango da, aukeratzen den ilustraziodun kontakizunen egileen bikote bakoitzarentzat.
Aurkeztu beharreko dokumentazio zehatza:

• Proposatutako literatura generoaren eta gaiaren inguruko 10.000 karaktereko kontakizun bat (Word formatua). Kontakizunak ilustrazio bat izango du aldean (JPEG formatukoa). Ilustrazioen lehiaketa bat ere deitu dugu, liburu honetan dagoeneko aukeratutako “El arte en el año 2117” eta “Ley del buen Arte (LBA)” arte fikziozko bi kontakizunetarako.
Kontakizunak ondorengo helbide edo URLetan aurki daitezke:
• “El arte en el año 2117”: https://trastornobipolarblog.wordpress.com/2019/06/08/ el-arte-en-el-ano-2117-un-relato-de-ruben-diaz-de-corcuera/
• “Ley del buen Arte (LBA)”: https://tinyurl.com/yymjkuav Lehiaketa honetan parte hartzeko, nahikoa duzu bi kontakizun horietarako edo baterako gutxienez ilustrazio bat bidaltzea asociacioninmersiones@gmail.com helbidera, goiburuan “Inmersiones 2019ko kontakizunetarako ilustrazioen lehiaketa”.

Aurkeztu beharreko dokumentazio zehatza:

• Ilustrazioaren irudi digital bat, zehaztuz proposatutako zein kontakizunetarako nahi duzun. Irudiak nahitaez A5 tamainakoa behar du: 148 mm zabal eta 210 mm luze, formatu bertikalean. Ordainsaria 200 € bana izango da aukeratzen diren bi ilustrazioetarako. Antolakuntzak epaia jakinarazitakoan, atal honetarako aukeratuak izan direnek behar bezala eskaneatutako lan grafiko bat emango dute, adieraziko den helbide elektronikora bidaliz. Irudia JPG formatuan egon behar da, neurriak 148 mm zabal eta 210 mm luze dituela, orientazioz bertikalean, eta 300 dpi-ko bereizmenaz.

d) “Etorkizuneko artea / Artearen etorkizuna” argazki lehiaketa 

Lehiaketan parte hartzeko, nahikoa da edozein sare sozialetan (facebook, twitter, instagram, pinterest, flickr, etab.) proposatutako gaiaren inguruko argazki bat argitaratzea, izenburuan hashtag hauek gehituta: #elfuturodelarte #elartedelfuturo #inmersiones2019. Aldi berean, bidali mesedez irudi hori bereizmen txikiaz eta argazkiaren estekaren helbidea edo URLa gehituta helbide elektroniko honetara: asociacioninmersiones@gmail.com. Goiburuan “Inmersiones 2019ko argazki lehiaketa” esan behar du. Nahi beste argazkirekin parte har daiteke. Antolakuntzak lehiaketaren epaia jakinarazi duenean, irabazleak adieraziko den helbide elektronikora irudia bidaliko du. Argazkiak, orduan, JPG formatua izango du RGBn eta, gutxienez, 21×29 cm ko tamaina eta 300 dpi-ko bereizmena. Lehiaketak 300 €-ko sari bakarra eskaintzen du.

DOKUMENTAZIOA, BIDALTZEKO EPEAK, EPAIMAHAIAREN ERABAKIA, BALDINTZAK OROKORRAK 

Eskatutako dokumentazio zehatza epe barruan bidaliko da asociacioninmersiones@ gmail.com helbide elektronikora. Parte-hartzaileek, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoarekin edo Nafarroarekin duten lotura egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia digital bana bidaliko dute (NAN, erroldatze-agiria edo ikasle-txartela). Emandako dokumentazioaren guztizko pisua ez da izango inolaz ere 15 MB baino handiagoa. Atal guztietako proposamenen bidalketa epea 2019ko urriaren 31ko gauerdian bukatzen da. Epaimahaiaren erabakia 2019ko azaroaren 11n argitaratuko da Inmersionesen blogean (inmersionesgasteiz.wordpress.com) eta sare sozialetan. Halaber, erabakia aukeratutako pertsonei jakinaraziko zaie posta elektronikoz. Askotariko lanen ordainsari edo saritarako adierazi diren zenbatekoetan dagozkion zergak sartzen dira. Betiere, legez ezarritako zerga atxikipena aplikatuko zaie. Antolakuntzak, era horretan, Inmersiones 2019ko askotariko aplikazio grafikoetan (katalogoa, webgunea, liburua, RSS) irudiak eta testuak erabiltzeko eskubidea eskuratuko du. Inolaz ere ez dira erabiliko beste helburu batzuetarako.

HARREMANETARAKO
Oinarri hauei edo “Inmersiones 2019”ri buruzko edozein kontsulta edo argibidetarako, jarri gurekin harremanetan hemen:
• asociacioninmersiones@gmail.com
Inmersionesi buruzko informazio guztia hemen duzu eskueran:
https://inmersionesgasteiz.wordpress.com/

BASES INMERSIONES 2019_32x32_v2


Deja un comentario

[Argazkiak/Fotos] Congreso. 1 de diciembre.

Fotos: Jorge Salvador

El 1 de diciembre fue el día fuerte de #Inmersiones2018. El congreso comenzó por la mañana en el espacio del teatro Ortzai, como es costumbre. La primera estuvo marcada por charlas y ponencias performativas de Lourdes de la Cal, Beatriz Perales, Oihane Iragüen, Sandra Amutxastegi, Belén Cerezo, Raquel Asensi, Mariana Unda, Miriam Isasi y Terri Florido. Tras la intervención de Raquel Asensi, última de la mañana, salimos de Ortzai hacia Zas Kultur portando la pancarta que resultante de la acción.

Una vez en Zas Kultur detuvimos la jornada para disfrutar de una comida comunal con un brindis/conjuro final.

La tarde estuvo marcada por acciones que no dejaron indiferente a nadie. Se sucedieron las intervenciones de Idoia Zabaleta, Ana de Vicente, Garazi Gorostiaga, Raquel Meyers y Raketa Brokobitx.